...

10 เงื่อนไขการเช่ารถ ที่ "2-5 ประการที่สำคัญที่สุด

เงื่อนไขการเช่ารถ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเช่ารถ สามารถ ดู เงื่อนไขการเช่ารถ ก่อน ที่ทำการจอง รถเช่าหาดใหญ่ สามารถที่จะอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนที่ลูกค้าจะตกลงทำการจองรถและสามารถดูรุ่นรถที่ต้องการได้

 

เนื่องจากเรามีรถหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก รถใหญ่รถ 7 ที่นั่งรถ SUV รถกระบะ ทำให้มีความแตกต่างในเรื่องของค่ามัดจำ ซึ่งค่ามัดจำรถจะขึ้นอยู่กับขนาดของตัวรถเครื่องยนต์ ค่ามัดจำเช่ารถอยู่ระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 บาท

เงื่อนไขการเช่ารถมีดังต่อไปนี้

สำหรับบุคคลทั่วไป

เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในหาดใหญ่และต้องการ เช่ารถเพื่อการท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจหรือทำธุระใดๆท่านจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ โดยส่งมาทางไลน์มาก่อน แล้วในวันรับรถท่านจะต้องแสดงตัวจริง อีกครั้งหนึ่ง 

 

 • ตั๋วเดินทางไปกลับ เช่นตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟเป็นต้น
 • บัตรประชาชนใบขับขี่หรือพาสปอร์ต
 • เบอร์โทรศัพท์ 
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางไปกลับจากภูมิลำเนา ถ้าท่านแสดงตั๋วไปกลับ มาเป็นส่วนลดค่ามัดจำได้ 

สำหรับนักศึกษา

 • บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • บัตรประชาชนใบขับขี่หรือพาสปอร์ต
 • เบอร์โทรศัพท์ 

ถ้าท่านแสดงบัตรนักศึกษา สามารถนำมาเป็นส่วนลดค่ามัดจำได้ 

เงื่อนไขการเช่ารถมีดังต่อไปนี้

 

 • ลูกค้าจะต้องโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนรับรถ ไม่ว่าจะโทรจองหรือส่งไลน์
 • ลูกค้าจะต้องเลือกรุ่นรถที่ต้องการแล้วแจ้งมาทาง Line
 • ส่งเอกสารเช่นบัตรประชาชน ใบขับขี่ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และเอกสารอื่นๆมาทาง Line 
 • หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการจอง พร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องโอนจองส่วนหนึ่ง แล้วส่วนที่เหลือลูกค้านำมาชำระตอนรับรถ
 • หลังจากที่ลูกค้าโอนจองแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสลิปมาทาง Line หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการล็อครถเอาไว้ และเจ้าหน้าที่จะส่งเบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายส่งรถ 
 • เมื่อลูกค้ามาถึงสนามบินลูกค้าจะต้องแจ้งให้กับฝ่ายส่งรถว่ามาถึงที่สนามบินแล้ว 
 • ในการคืนล่าช้าในการคืนล่าช้าลูกค้าสามารถคืนได้ในการคืนล่าช้าลูกค้าสามารถคืนได้ล่าช้า 1 ชั่วโมงฟรี หลังจากนั้นจะคิดค่าคืนล่าช้า โดยค่าคืนล่าช้ารถเล็กเครื่อง 1,200 ซีซี ถึง 1,500 Cc จะคิดชั่วโมงละ 100 บาท ส่วนรถ SUV รถ 7 ที่นั่ง รถเครื่องยนต์เกินกว่า 1,500 cc จะคิดค่าคืนล่าช้าชั่วโมงละ 200 บาท โดยทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 ชั่วโมง ถ้าเกินแล้วจะนับเป็นอีก 1 วัน 
 • ตอนรับรถน้ำมันเต็มถังและเวลาคืนลูกค้าต้องใส่กลับมาเต็มถังเหมือนเดิม ก็จะได้คืนค่ามัดจำ 

ประกันรถยนต์ ประกันเชิงพาณิชย์ คืออะไร ?

 • รถของเราทุกคันมีประกันแบบรถเช่าแบบ เชิงพาณิชย์ คืนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าดีดักหรือค่า excess ระหว่าง 3,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของรถ ถ้ารถเล็กไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนรถ SUV รถ 7 ที่นั่ง รถเครื่อง 2000 ขึ้นไป 5,000 บาท

บริการรับส่งรถ

 • เรามีบริการรับส่งรถฟรีที่สนามบินหาดใหญ่หรือบริเวณใกล้เคียง 
 • ถ้าให้รับส่งในตัวเมืองหาดใหญ่ จะบวกเที่ยวละ 200 บาท
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.